Het succes van Het Beweegpad Griffioen is opgemerkt in andere Middelburgse wijken en leidt tot de oprichting van een nieuwe stichting: Middelburg Beweegt.

Het meedenken en het helpen realiseren van beweegaanbod in de buitenlucht in andere wijken overstijgt het activiteitengebied van de wijkvereniging stichting Griffioen De Wijk. Al twee jaar lopen wekelijks drie groepen met ruim 10 deelnemers Het Beweegpad. Fysiotherapeuten begeleiden de groepen op vrijwillige basis. Voor dit initiatief heeft Het Beweegpad Griffioen de PZC publieksprijs gewonnen. Met deze en overige gespaarde financiële middelen is geïnvesteerd in het wandelproject Elke Stap telt.
Het project Elke Stap Telt is met groot succes uitgevoerd. Mede als gevolg daarvan zijn er nu al vijf nieuwe wandelgroepen actief in de Stromenwijk, Veersepoort/ Nieuw Middelburg en 3 in Middelburg-Zuid. Er zijn nog groepen in oprichting, waaronder een groep voor een achttal Eritrese statushoudsters. Heden zijn er reeds zo’n 90 potentiele deelnemers.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is in goed overleg met de wijkvereniging, de gemeente Middelburg en de Stichting Welzijn Middelburg besloten een nieuwe stichting op te richten als ‘paraplu organisatie’ voor bewegen in de buitenlucht: Middelburg Beweegt. Mevrouw Szarafinski, wethouder van de gemeente Middelburg is erg enthousiast over dit initiatief en heeft laten weten dat de gemeente Middelburg een jaar subsidie ter beschikking stelt voor een deel van de opstartkosten. Het is aan de nieuwe stichting om ervoor te zorgen dat deze bijzondere voorziening daarna als algemene voorziening gecontinueerd kan worden.

Een nieuwe stichting is een enorme stap, maar onontkoombaar gezien de ontwikkelingen en doelstellingen zoals het bevorderen van vitaliteit, doorbreken van eenzaamheid en bieden van gezelligheid. Momenteel wordt het bestuur gevormd. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die bewegen en Middelburg een warm hart toedragen. Op 9 september 2016 gaat deze nieuwe stichting officieel van start”, aldus Jos van Hees, voorzitter van de nieuwe stichting. Marlies van der Stoel ondersteunt bij secretariële zaken en is verheugd dat naast de gemeente Middelburg en Stichting Welzijn Middelburg o.a. ook SVRZ, het longfonds en twee combinatiefunctionarissen van de SWM nauw betrokken zijn.

“Om de kwaliteit en continuïteit van deze beweegactiviteiten te kunnen waarborgen is het van belang dat dit soort activiteiten overkoepelend geregeld worden. Anders gaan alle goede initiatieven, inspanningen en geïnvesteerde financiële middelen snel weer verloren, zo geven Marijke Folmer en Anjali Geensen aan. Marijke wordt penningmeester en Anjali was projectcoördinator van Elke Stap Telt en is nu betrokken als organisatie- en projectadviseur.

Henrietta Joosse is programma coördinator van het Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie (SVRZ) gevestigd in Het Palet in Middelburg Zuid. Zij is bijzonder enthousiast en zal als adviseur graag een belangrijke schakel zijn naar partners in de wijk.

De inhoud van de beweegactiviteiten wordt door Jo Hasevoet vormgegeven. Hij is gepensioneerd fysiotherapeut. Na 40 jaar voornamelijk binnen gaat hij nu lekker mensen buiten begeleiden. “Het praktische doel van deze nieuwe stichting is: uniformiteit in het aanbod. Middels een strippenkaart kun je straks in Middelburg overal meedoen”.

”Bewegen is goed voor iedereen en moet daarom voor iedereen mogelijk zijn. We hebben deskundigen met kennis en kunde van sport, bewegen en gezondheid bereid gevonden de groepen pro deo te begeleiden, de activiteiten en de stichting te ondersteunen”. Marien Boonman en Anne Tazelaar zullen hierop toezien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jos van Hees, voorzitter van de nieuwe stichting in oprichting. Telefoon: 06-55818326   e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.