Voorzitter:           Jos van Hees
Secretaris:          vacant, voorlopig Jos van Hees met ondersteuning van Marlies van der Stoel
Penningmeester:  Marijke Folmer
Lid:                    Marlies van der Stoel, administratieve ondersteuning
Lid:                    Marien Boonman, beheer & onderhoud
Lid:                    Anne Tazelaar, vertegenwoordiger belangen speciale patiëntengroepen (zoals longpatiënten) en pr & communicatie
Adviseur:            Henrietta Joosse, programmacoördinator SVRZ, ondersteunt m.b.t het verbinden in de wijk
Adviseur:            Anjali Geensen, ondersteuning m.b.t. organisatie en coördinatie beweegactiviteiten

Ondersteuning: Boy Dirksen, Stichting Welzijn Middelburg

Begeleiding en ontwikkeling van het beweegaanbod: Anneke Bosman, Jacqueline van Hoorn-Melis en Jo Hasevoet

Faciliterend is de gemeente Middelburg met beleid en coördinator Sport en Bewegen Patrick de Guchteneire.