Voorzitter:           Jan Reuvers
Secretaris:          Marlies van der Stoel
Penningmeester: Marijke Folmer
Lid:                    Piet Kruithof
Lid:                    Marien Boonman, beheer & onderhoud
Lid:                    Anne Tazelaar, vertegenwoordiger belangen speciale patiëntengroepen (zoals longpatiënten) en pr & communicatie
            

Ondersteuning: Anjali Geensen (website)

Begeleiding en ontwikkeling van het beweegaanbod: Anneke Bosman, Jacqueline van Hoorn-Melis en Piet Kruithof